29 nov 2019 15:35

Belgische operationele inzet van Defensie voor 2020

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met het voorstel van Belgische operationele inzet in 2020.

Dit dossier gaat over de geplande inzet van Defensie in operaties in 2020. Voordat Defensie de verschillende opdrachten effectief uitvoert, zal er telkens een specifiek dossier voorgelegd worden aan de ministerraad.

België zal bijdragen leveren in onder meer de volgende gebieden:

  • engagementen in het kader van de collectieve verdediging en ontrading binnen het NAVO-kader, met een reeks NAVO assurance en adaptation measures
  • engagementen in het kader van de collectieve veiligheid: deze specifieke kerntaak is gericht op alle veiligheidsopdrachten, zoals Security Sector Reform, Defense Capacity Building, Train, Advise and Assist en Mobile Training Teams, die een bijdrage kunnen leveren tot de stabiliteit van bepaalde regio’s van de wereld
  • steun aan de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken
  • steun aan de federale politie op het nationaal grondgebied