05 jun 2009 13:29

Belgische spoorwegen

Wijziging van de statuten van de NMBS - aanwijzing leden van de raad van bestuur van de NMBS holding nv

Wijziging van de statuten van de NMBS - aanwijzing leden van de raad van bestuur van de NMBS holding nv

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Steven Vanackere de wijziging van de statuten van de NMBS goedgekeurd (*). De buitengewone algemene vergadering van de NMBS nv had op 19 mei 2009 beslist de statuten aan te passen en het aantal bestuursleden op te trekken van zes tot acht, met de gedelegeerd bestuurder inbegrepen. 
De ministerraad moet de statuten van de NMBS goedkeuren.

De ministerraad heeft ook de benoeming van een aantal leden van de raad van bestuur van de NMBS Holding nv goedgekeurd.

Het gaat om:

  • de aanwijzing van mevrouw Edmée De Groeve als lid van de raad van bestuur voor een mandaat van zes jaar 
  • de heer Paul Matthys als lid van de raad van bestuur voor een mandaat van zes jaar