12 okt 2018 18:13

Belgische voorbereiding op de gevolgen van Brexit

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met een aantal maatregelen in het kader van de Belgische voorbereiding op de gevolgen van Brexit.

De voorbereidingen op de gevolgen van Brexit werden sinds deze zomer opgeschroefd op de verschillende niveaus. Binnen het secretariaat-generaal van de Europese Commissie werd een aparte taskforce belast met de voorbereidingen. Die roept ook de lidstaten op om zich voor te bereiden. De FOD Buitenlandse zaken is het communicatiekanaal naar de Europese Unie. Zij coördineert het Belgisch standpunt en informeert alle actoren in België over acties van de andere lidstaten en de EU-instellingen.

Het is belangrijk om op Belgisch niveau de voorbereidingen te intensiveren. Elke overheidsdienst wordt geacht de impact van Brexit op haar werking te analyseren om zo de maatregelen te identificeren die genomen zouden moeten worden en de mogelijkheid om dit binnen een kort tijdsbestek te doen. Elke openbare dienst moet ook klaar staan om op de vragen van de burgers en gebruikers hieromtrent te beantwoorden.

De ministerraad keurt in dit kader de volgende maatregelen goed:

  • iedere overheidsdienst wordt opgeroepen om een inventaris op te stellen van alle maatregelen die genomen werden of nog moeten genomen worden om zich voor te bereiden op de gevolgen van Brexit
  • elk overheidsdienst informeert de Brexit-cel binnen de FOD Buitenlandse Zaken hierover, zodat de goede communicatie met het Europees niveau verzekerd wordt
  • het dossier wordt terug aangesneden in functie van de evolutie van de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie