19 mrt 2010 11:09

Belgocontrol

Berekening van het pensioen op basis van weddebijslagen

Berekening van het pensioen op basis van weddebijslagen

Minister van Pensioenen Michel Daerden heeft een ontwerp van koninklijk besluit voorgesteld dat diverse weddebijslagen van de personeelsleden van Belgocontrol in aanmerking neemt voor de berekening van het pensioen. 

Het gaat om: 

  • de variabele bezoldigingen of de weddebijslagen toegekend aan de ambtenaren van Belgocontrol op basis van het reglement dat de graden en de weddeschalen bepaalt, voor het bedrag toegekend op basis van het geldelijke statuut van het personeel van de Regie der Luchtwegen
  • de variabele bezoldiging toegekend aan de eerstaanwezend verkeersleider ADR op basis van het reglement dat de graden en weddeschalen bepaalt, voor 86% van de variabele bezoldiging 
    toegekend op basis van het geldelijke statuut van het personeel van de Regie der Luchtwegen
  • de variabele bezoldiging toegekend aan de eerstaanwezend verkeersleider RIT op basis van het reglement dat de graden en weddeschalen bepaalt, voor het bedrag van de variabele bezoldiging toegekend op basis van het geldelijke statuut van het personeel van de Regie der Luchtwegen

Het ontwerp is retroactief van kracht vanaf 1 januari 1999.