02 okt 2009 12:49

Beliris

Internationale ontwerpwedstrijd voor de aanleg van het plein van Europa in Brussel

Internationale ontwerpwedstrijd voor de aanleg van het plein van Europa in Brussel

De ministerraad heeft de vice-eersteminister en voorzitter van Beliris Laurette Onkelinx (*) de toestemming verleend om een overheidsopdracht voor consultancy te gunnen. De opdracht bestaat uit de inzameling van gegevens, de begeleiding en de coördinatie van de organisatie van de ontwerpwedstrijd voor de aanleg van het plein van Europa in Brussel.

De aanleg van het plein van Europa op het Shumanplein maakt deel uit van het Beliris-akkoord. Het is de bedoeling het plein verkeersvrij te maken  en een nieuw lichtplan voor de hele Leopold-Shumanwijk uit te werken. daarbij krijgen de woonzones extra aandacht.

(*) Beliris is het samenwerkingsakkoord dat de federale staat en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op 15 september 1993 ondertekenden. Het voorziet in
verschillende initiatieven die de rol van Brussel als hoofdstad en internationale stad bevorderen.