10 okt 2008 13:19

Beliris

Studie over de uitbreiding van de metro in het noorden van Brussel

Studie over de uitbreiding van de metro in het noorden van Brussel

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en voorzitter van Beliris (*) Laurette Onkelinx om een overheidsopdracht uit te schrijven en te gunnen voor een studie over de  uitbreiding van de metro in het noorden van Brussel.

De overheidsopdracht, volgens de onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking, omvat studies over de uitbreiding van het metronetwerk voor het openbaar vervoer van het Noordstation tot aan het treinstation Bordet. het ondergrondse trajct zou 4 km lang zijn, met zeven stations, en de lijn Liedts, Paviljoen, Verboeckhoven, Demolder, Riga, Helmet, Vrede en Bordet verbinden. 

De studies omvatten de vastlegging van het traject, de bouwkundige studies van de tunnel en de stations, de studies van de afwerking en de uitrusting van de sporen. De opdracht bestaat uit verschillende schijven, waarvan de eerste een socio-economische studie is. 

(*) Beliris is de naam van het samenwerkingsakkoord dat de federale overheid op 15 september 1993 met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft afgesloten om diverse initiatieven uit te werken die de uitstraling van Brussel als hoofdstad van België en Europa verbeteren.