16 jun 2011 12:21

Beliris

Bijakte 10bis bij de samenwerkingsovereenkomst Beliris

Bijakte 10bis bij de samenwerkingsovereenkomst Beliris

De ministerraad gaat akkoord met de bijakte (10bis) bij de samewnwerkingsovereenkomst Beliris die vice-eersteminister en voorzitter van Beliris Laurette Onkelinx voorlegde. Beliris is het samenwerkingsakkoord dat de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 15 september 1993 ondertekenden. Het biedt ruimte voor verschillende initiatieven die de rol van Brussel als hoofdstad en internationale stad bevorderen.

Bijakte 10bis van Beliris actualiseert de initiatieven die in 2011 worden verdergezet voor een bijkomend budget van 125 miljoen euro. 

De initiatieven die Beliris ontwikkelt en uitvoert werden goedgekeurd in het samenwerkingscomité, het comité dat vier ministers van de federale regering en vier ministers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groepeert.