16 mei 2008 11:15

Beliris

Samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale overheid

Samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale overheid

De ministerraad keurde bijakte nr 10 goed bij BELIRIS, het samenwerkingsakkoord dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale overheid op 15 september 1993 ondertekenden. De bijakte die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en voorzitter van Beliris Laurette Onkelinx voorstelde, legt de organisatie van initiatieven vast die BELIRIS zal steunen in de komende drie jaar op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun financiering voor een budget van 375 miljoen euro, naast de overdrachten. 

Het samenwerkingscomité van Beliris dat uit vertegenwoordigers bestaat van de federale staat: Laurette Oneklinx, Didier reynders, Jo vandeurzen en patrick dewael en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Charles Picqué, evelyne Huytebroeck, Pascal Smet en Guy Vanhengel, heeft zijn goedkeuring aan de intitiatieven verleend.