29 mrt 2024 16:57

Beliris: aanleg van een fietspad aan de Lambermontlaan

De ministerraad stemt op voorstel van de minister belast met Beliris, Karine Lalieux, in met het plaatsen van een overheidsopdracht voor de aanleg van een fietspad aan de Lambermontlaan in Schaarbeek in het kader van het Beliris-samenwerkingsakkoord.

Het project omvat:

  • de aanleg van een fietspad/fietsstraat op de oostelijke parallelweg van de Lambermontlaan en de Generaal Wahislaan en fietsoversteekplaatsen tot aan de westkant op bepaalde kruispunten
  • de aanleg van een regentuin en een ontmoetingszone tussen de Kennisstraat en de Britsierslaan
  • de vervanging van de straatverlichting langs de hele as en beplanting op verschillende plaatsen
  • de heraanleg van de trottoirs van de oostelijke parallelweg van de Lambermontlaan en de Generaal Wahislaan