07 jul 2017 14:29

Beliris : gunning van een overheidsopdracht voor grond- en verkenningsproeven in het kader van de uitbreiding van de Brusselse metro

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Beliris Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor grond- en verkenningsproeven in het kader van de uitbreiding van het netwerk van hoogperformant openbaar vervoer naar het noorden van Brussel. 

De overheidsopdracht draagt bij tot de studies rond het aanbieden van openbaar vervoer. Deze opdracht slaat op de uitvoering op verzoek van grond- en verkenningsproeven in het kader van de realisatie van een uitbreiding van de metro naar het noorden van Brussel. Het gaat om een raamovereenkomst met een duur van vier jaar. De opdracht is het voorwerp van een overdracht van bouwheerschap, de bouwheer is de MIVB en de gedelegeerde bouwheer is Beliris. 

Beliris is een samenwerkingsakkoord dat getekend is door de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 15 september 1993 en dat voorziet in verschillende initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te promoten.