11 sep 2015 15:16

Beliris: heraanleg van de centrumlanen in Brussel - 2e luik

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Beliris Didier Reynders akkoord met de gunning van een opdracht van werken via open aanbesteding, met het oog op de heraanleg van de centrumlanen in Brussel, in het kader van het Beliris-samenwerkingsakkoord.

De voorgestelde opdracht van werken omvat de heraanleg van de straten en pleinen die binnen de perimeter van de voetgangerszone vallen. De opdracht slaat eveneens op:

  • de herwaardering van de toegangen tot de premetrostations Beurs en De Brouckère en van de toegangen naar de in die stations geïntegreerde fietsparkings in dezelfde zin als de algemene aanleg van de lanen
  • de waterdichtingen van de premetrostations Beurs en De Brouckère
  • de integratie van kiosken
  • de integratie van specifieke voorzieningen voor een goede wortelontwikkeling en automatisch  bewateringssysteem voor de beplanting

Het Beliris-samenwerkingsakkoord werd getekend op 15 september 1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voorziet in diverse initiatieven die de internationale rol en de rol als hoofdstad van Brussel moeten promoten.