10 feb 2017 13:50

Beliris: overheidsopdracht betreffende de restauratie van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel

De ministerraad verleent op voorstel van minister belast met Beliris Didier Reynders toestemming om een overheidsopdracht voor de restauratie van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel te lanceren.

De overheidsopdracht wordt volgens de onderhandelingsprocedure met bekendmaking opgestart. De opdracht bestaat uit een vast gedeelte voor de opstelling van een gedetailleerd richtplan en een voorwaardelijk gedeelte voor een volledige ontwerpersopdracht voor de restauratie van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel.

De samenwerkingsmodaliteiten zullen formeel worden vastgelegd in een protocolakkoord tussen Beliris en de Regie der Gebouwen.

Beliris is het samenwerkingsakkoord dat de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 15 september 1993 ondertekenden. Het biedt ruimte voor verschillende initiatieven die de rol van Brussel als hoofdstad en internationale stad bevorderen.