01 mrt 2024 17:58

Beliris: restauratie/renovatie van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel

De ministerraad stemt op voorstel van de minister bevoegd voor Beliris, Karine Lalieux, in met de lancering van een overheidsopdracht voor de restauratie/renovatie van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel.

Deze opdracht heeft betrekking op werken inzake de volledige restauratie/renovatie van het Conservatorium. De bouwvergunning voor het project werd op 22 december 2023 verleend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De opdracht wordt via een openbare procedure gegund.

Het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in diverse initiatieven om de rol van Brussel als hoofdstad en internationale stad te bevorderen.