28 aug 2006 17:47

BELNET bouwt dienstverlening in computerbeveiliging uit

Het Computer Emergency Response Team (CERT) van BELNET heeft een erkenning verkregen als volwaardig lid van FIRST (Forum for Incident Response and Security Teams). FIRST is een wereldwijd samenwerkingsverband van expertisecentra die beveiligingsproblemen op het internet voorkomen en oplossen. Het CERT is deskundig in netwerkbeveiliging en onderdeel van de overheidsinstelling BELNET.

Het Computer Emergency Response Team (CERT) van BELNET heeft een erkenning verkregen als volwaardig lid van FIRST (Forum for Incident Response and Security Teams). FIRST is een wereldwijd samenwerkingsverband van expertisecentra die beveiligingsproblemen op het internet voorkomen en oplossen. Het CERT is deskundig in netwerkbeveiliging en onderdeel van de overheidsinstelling BELNET.

Dankzij het lidmaatschap heeft het CERT sneller en meer vertrouwelijke informatie over beveiligingsproblemen. BELNET kan daardoor een betere dienstverlening leveren aan zijn klanten. Niet alleen de klanten hebben baat bij het FIRST-lidmaatschap. Het BELNET CERT verrijkt de FIRST-gegevens met aanbevelingen en publiceert die meermaals per dag op zijn website en in zijn wekelijkse nieuwsbrief waarop iedereen kan intekenen. De technische informatie van het CERT is voornamelijk bedoeld voor netwerk- en systeembeheerders. Internationaal overleg Als lid van FIRST wisselt het CERT kennis, ervaringen, vaardigheden, methodes, richtlijnen en procedures uit met 170 geaccrediteerde teams die wereldwijd vanuit de bedrijfs-, overheids-, academische of militaire wereld actief zijn in netwerk- en computerbeveiliging. BELNET ontvangt voortaan gecodeerde en uiterst betrouwbare berichten over incidenten, lekken, kwetsbaarheden, bedreigingen, doelwitten, trends en patches die via andere bronnen vaak pas later bekend geraken. Daardoor kan het CERT sneller veel voorkomende problemen vermijden en oplossen, zoals phishing (namaaksites die persoonlijke gegevens trachten te bemachtigen), botnets (zogenaamde zombienetwerken van geïnfecteerde computers die autonoom aanvallen uitvoeren), virussen en wormen. Het CERT heeft als lid ook toegang tot het niet-publieke gedeelte van de FIRST-website. Naast informeel en ad hoc-overleg is er viermaal per jaar een formele samenkomst met de overige leden. Eens per jaar vindt een conferentie plaats waarbij ze de krijtlijnen voor de toekomst uittekenen. Jaarlijks zijn er drie technische vergaderingen waarop de leden hete hangijzers bespreken op het gebied van beveiliging. Tot twee maand tijdswinst Kandidaat-leden moeten hun meerwaarde aantonen alvorens ze tot het internationale samenwerkingsverband mogen toetreden. Tijdens de FIRST-lidmaatschapsprocedure heeft het BELNET CERT in enkele maanden tijd negen stappen succesvol doorlopen. Twee leden, het Nederlandse onderzoeksnetwerk Surfnet en het Sloveense CERT, droegen het BELNET CERT voor en stonden er borg voor na een doorlichting. De audit omvatte onder meer een onderzoek van de werking en de steun die het beveiligingsteam geniet van de directie. "Deze zomer bestaat het CERT twee jaar en van bij de start hadden we voor ogen om lid te worden van FIRST", zegt Pierre Bruyère, algemeen directeur van BELNET. "Beveiliging wordt steeds belangrijker en ook in die wereld is tijd cruciaal om niet achter de feiten aan te hollen. Via FIRST weten we méér en boeken we een tijdswinst van één tot twee maanden. Dat is vaak het verschil tussen de verijdeling van een catastrofe en het opruimen van de brokstukken nadat de ramp zich voorgedaan heeft." Meer info op http://cert.belnet.be en http://www.first.org Over BELNET - "Het netwerk van kennis" De overheidsinstelling BELNET levert internettoegang met zeer hoge bandbreedte aan Belgische onderwijsinstellingen, onderzoekscentra en overheidsdiensten. Ruim 550.000 eindgebruikers benutten bandbreedtes tot 2,5 gigabit per seconde; zowat duizendmaal sneller dan de internettoegang voor consumenten. Referenties zijn alle universiteiten en de meeste hogescholen in België, het computernetwerk van de Federale Overheidsdiensten (FedMAN), alle federale wetenschappelijke instellingen, de grootste openbare onderzoekcentra en allerlei overheidsadministraties. BELNET biedt hoogwaardige internettoegang met beveiligingscontrole via het CERT ('Computer Emergency Response Team') en een rechtstreekse verbinding met wereldwijde onderzoeksnetwerken, waaronder het Amerikaanse Internet2 en het Europese Géant. Internetpionier BELNET werd in 1993 opgericht op initiatief van het Federale Wetenschapsbeleid. Het netwerk bevordert onderzoek, opleiding en wetenschappelijke samenwerking. Meer info op http://www.belnet.be en http://cert.belnet.be BELNET Veerle Custers, externe communicatieverantwoordelijke Wetenschapsstraat 4, B-1000 Brussel T: +32 (0)2 790 33 33 E: veerle.custers@belnet.be Contact voor journalisten: Quadrant Communications Bart Inslegers Franklin Rooseveltlaan 348, B-9000 Gent T: +32 (0)9 265 0258 M: +32 (0)472 480 186 E: bart@quadrantcommunications.be Zie ook http://www.quadrantcommunications.be/downloads/belnet