04 aug 2004 02:00

BELNET en FEDICT maken Europese gegevensuitwisseling goedkoper

BELNET, internetleverancier voor Belgische overheidsdiensten, onderzoeks-, onderwijsinstellingen, heeft in opdracht van FEDICT de toegang tot het privé-netwerk van de Europese Unie vernieuwd. Via dat sterk beveiligde netwerk, TESTA genaamd, kunnen de overheidsadministraties van de lidstaten gevoelige informatie uitwisselen over bijvoorbeeld sociale zekerheid, fraude, asielzoekers of scheepvaart. FEDICT beheert de e-governmentprojecten van de Belgische federale overheid.

BELNET, internetleverancier voor Belgische overheidsdiensten, onderzoeks-, onderwijsinstellingen, heeft in opdracht van FEDICT de toegang tot het privé-netwerk van de Europese Unie vernieuwd. Via dat sterk beveiligde netwerk, TESTA genaamd, kunnen de overheidsadministraties van de lidstaten gevoelige informatie uitwisselen over bijvoorbeeld sociale zekerheid, fraude, asielzoekers of scheepvaart. FEDICT beheert de e-governmentprojecten van de Belgische federale overheid.

Alle instellingen die toepassingen via het TESTA netwerk willen raadplegen, doen dat nu via het federale overheidsnetwerk FedMAN of het Belgisch onderzoeksnetwerk, beiden onder controle van BELNET. De aparte, dure en trage huurlijnen behoren op die manier tot het verleden. Bovendien is er, in vergelijking met de vroegere opzet, een extra niveau van beveiliging toegevoegd door de vergrendeling van de data van en naar TESTA. Dit gebeurt door middel van aparte IPSec tunnels. FEDICT beraamt de kostenbesparing op minstens 35.000 euro per aangesloten overheidsdienst over een periode van 3 jaar. Het TESTA-netwerk (Trans-European Service for Telematics between Administrations) zorgt ervoor dat de administraties samenwerken aan allerlei Europese e-governmenttoepassingen. Enkele voorbeelden daarvan zijn CARE met ongevallenstatistieken; FIUNET met informatie tegen witwaspraktijken; PROCIVNET-CESIS met uitwisseling van informatie ter bescherming van inwoners tegen natuurlijke en technologische calamiteiten; en SAFESEANET over vervuiling en ongevallen op zee. In een volgende fase wordt TESTA vernieuwd en uitgebreid met extra toepassingen. Dan kan de toegang tot de vernieuwde versie van TESTA (s-TESTA genaamd, s voor security) eventueel standaard via IPSec tunnels gebeuren, afhankelijk van de feedback van de accreditatiecomités van de lidstaten. België is één van de eerste landen binnen de Unie die deze manier van werken nu al toepast. "We zorgen bij FEDICT niet alleen voor nieuwe e-governmenttoepassingen, het behoort ook tot onze opdracht om bestaande toepassingen eenvoudiger te maken. De toegang tot TESTA is daarvan een goed voorbeeld. Werken via TESTA is nu sneller, flexibeler, beter beveiligd en bovendien duidelijk goedkoper dan voorheen," aldus Jan Deprest, voorzitter van FEDICT. "Door te kiezen voor IPsec-tunnels kunnen alle Belgische administraties de kost voor hun huurlijnen laten vallen." IPsec of IP Security zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevenspakketten over het internet. IPsec werd ontwikkeld en erkend door de IETF (Internet Engineering Task Force), de internationale standaardenorganisatie van het internet. Over BELNET - "Een netwerk van kennis" De overheidsinstelling BELNET, dat ressorteert onder het Federaal Wetenschapsbeleid, levert internettoegang met zeer hoge bandbreedte aan Belgische onderwijsinstellingen, onderzoekscentra en overheidsdiensten. Ruim 550.000 eindgebruikers benutten bandbreedtes tot 2,5 gigabit per seconde; zowat duizendmaal sneller dan de internettoegang voor consumenten. Referenties zijn alle universiteiten en de meeste hogescholen in België, het computernetwerk van de Federale Overheidsdiensten (FedMAN), alle federale wetenschappelijke instellingen, de grootste openbare onderzoekcentra en allerlei overheidsadministraties. BELNET biedt hoogwaardige internettoegang met beveiligingscontrole via het CERT (Computer Emergency Response Team) en een rechtstreekse verbinding met wereldwijde onderzoeksnetwerken, waaronder het Amerikaanse Internet2 en het Europese Géant. Internetpionier BELNET werd in 1993 opgericht op initiatief van het Federale Wetenschapsbeleid. Het netwerk bevordert onderzoek, opleiding en wetenschappelijke samenwerking. Meer info op http://www.belnet.be en http://cert.belnet.be