20 jul 2023 18:32

Belnet: herfinanciering van de activiteiten

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid akkoord met de herfinanciering van de basisdienstverlening “FedMAN” van Belnet, van essentiële cyberveiligheidsactiviteiten en tot afdekking van de inflatiegerelateerde IT-meerkost.

Een herfinanciering van de activiteiten van Belnet is noodzakelijk opdat Belnet haar netwerkdienstverlening evenals haar beschermingstaak bij volumetrische DDoS-aanvallen tegen de federale overheidsdiensten zou kunnen blijven verzekeren.

Dat gebeurt via:

  • financiering van de basisdienstverlening van FedMAN, waarmee alle G-Clouddiensten in de federale datacenters en de digitale applicaties die de federale overheid ter beschikking stelt van haar medewerkers, burgers en bedrijven worden ontsloten. FedMAN faciliteert ook het thuiswerken voor alle federale ambtenaren
  • valorisering van de dubbele transversale cybersecurityrol van Belnet inzake cybersecurity: enerzijds de federale organisaties beschermen tegen volumetrische DDoS-aanvallen en anderzijds haar netwerk en kritieke infrastructuur beschermen tegen de diverse cyberrisico’s
  • compensatie van de kosteninflatie aan de aankoopzijde