07 okt 2022 18:22

Belnet neemt WAN-netwerkbeheer federale administraties over

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine en van staatsecretaris voor Begroting Eva De Bleeker akkoord met de overname door Belnet van het beheer van de WAN-verbindingen tussen de federale overheidsdiensten in Brussel en hun regionale sites.

Onder leiding van de FOD BOSA werd in kader van de “Spending Review – Belspo” een luik uitgevoerd met betrekking tot de connectiviteit van de verschillende federale overheidsdiensten: “Belnet – FedWAN Business Case”. De business case heeft aangetoond dat er significante besparingen mogelijk zijn bij het beheer van WAN-diensten (Wide Area Network). Een WAN is een netwerk dat de verschillende regionale gebouwen van een dienst verbindt met de centrale site in Brussel.

Sinds 2002 beheert Belnet FedMAN (Federal Metropolitan Area Network), het netwerk dat de verschillende federale openbare diensten in Brussel met elkaar en met het internet verbindt. FedMAN vormt zo een essentieel element van de IT-infrastructuur van de federale overheid. Waar FedMAN het mogelijk maakt verschillende overheidsdiensten met elkaar te verbinden, biedt FedWAN (Federale Wide Area Network) de mogelijkheid gedecentraliseerde sites met het centrale hoofdkwartier van dezelfde overheidsdienst te verbinden, en dus met het FedMAN-netwerk.

Aan de hand van de “Business Case FedWAN” werd aangetoond dat een centralisatie van alle Federale WAN-verbindingen onder de hoede van Belnet een besparing kan opleveren van 1,2 miljoen euro per jaar. Om de implementatie van FedWAN en de daarmee gepaard gaande besparingen zo snel mogelijk in te voeren, keurt de ministerraad de implementatie van de aanbevelingen voortvloeiend uit de Spending Review –luik Belnet / FedWAN goed.

De regering geeft Belnet de opdracht de WANs van alle federale overheidsdiensten te centraliseren onder FedWAN. Daarvoor wordt de dotatie die de federale overheidsdiensten besteden aan WAN-connectiviteit getransfereerd naar Belnet.