16 dec 2022 17:53

BELNET: overheidsopdracht betreffende de levering van connectiviteitsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende de levering van connectiviteitsdiensten voor BELNET.

Het gaat om een opdracht met een duurtijd van vijf jaar, die zal verlopen via een niet-openbare procedure.