02 jun 2023 17:07

BELNET: overheidsopdracht voor de huur van datacenters

De ministerraad neemt op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine akte van het opstarten van een overheidsopdracht voor BELNET.

BELNET ontwikkelt momenteel een nieuwe langetermijnstrategie voor de inzet van datacenters. In afwachting van deze strategie wordt een opdracht opgestart voor de verlenging van de huur van ruimte en diensten in twee commerciële datacenters. 

In dit kader wordt BELNET gemachtigd om deze overheidsopdrachten voor het jaar 2023 binnen de middelen van BELNET te financieren.