17 mrt 2023 16:51

BELNET: overheidsopdracht voor de huur van een datacenter

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor BELNET.

Het gaat om een opdracht voor de verlenging van de huur van ruimte en diensten in een datacentrum te Evere voor een periode van drie jaar vanaf 1 april 2023. De opdracht zal gegund worden volgens een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De ministerraad belast de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid met de procedure voor de gunning van een overheidsopdracht voor de huur van ruimte en diensten in het datacentrum Evere voor BELNET, en met het in 2023 voorleggen aan de ministerraad van een langetermijnstrategie van BELNET met betrekking tot de inzet van datacenters voor haar kerntakenpakket.