13 feb 2009 15:12

Belspelen

Nieuwe voorwaarden voor belspelen op tv

Nieuwe voorwaarden voor belspelen op tv

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de belspelletjes op tv aan strengere regels onderwerpt. Devlies is als staatssecretaris toegevoegd aan minister van Justitie Stefaan De Clerck en in die hoedanigheid bevoegd voor de kansspelproblematiek. 

Centraal in het nieuwe KB staat een betere bescherming van de spelers. Wie binnen een periode van 14 dagen gedurende vijf dagen meer dan 50 euro per dag aan belspelletjes heeft besteed, krijgt vanaf nu een brief van de kansspelcommissie in de bus. De brief moet de 'veelbeller' bewuster maken van zijn risicogedrag. Daarnaast blijft een speler de mogelijkheid hebben om voor zichzelf de toegang tot de oproepnummers voor belspelletjes te laten blokkeren. De spelaanbieder van zijn kant wordt verplicht regelmatig educatieve spots uit te zenden die wijzen op het gevaar van verslaving. 

Nieuw is ook dat per spel minstens 7% van de inzet aan prijzen moet worden uitgereikt. Verder moeten de organisatoren de vragen en bijhorende antwoorden op voorhand bij een notaris of gerechtsdeurwaarder neerleggen. Hierdoor wordt vermeden dat de omslag met het antwoord tijdens het spel nog snel wordt gewisseld.

Een andere nieuwigheid is dat organisatoren verplicht zijn een minimum aantal bellers door te schakelen naar de studio. Enkel de doorgeschakelde bellers hebben immers de kans om effectief te antwoorden op de in het spel gestelde vragen. De minimale doorschakeling bedraagt één oproep per twee minuten, dertig oproepen per uur dus.