29 sep 2011 13:25

Benelux

Versterking van de samenwerking bij crisissen met grensoverschrijdende gevolgen

Versterking van de samenwerking bij crisissen met grensoverschrijdende gevolgen

De minsterraad stemt in met het memorandum van overeenstemming van 1 juni 2006 dat de Beneluxlanden hebben bekrachtigd. Het gaat om een internationaal verdrag dat de samenwerking tussen de Benelux-landen bij crisissen met grensoverschrijdende gevolgen versterkt. 

Op 1 juni 2006 hebben de bevoegde ministers van de drie Benelux-landen een memorandum van overeenstemming ondertekend, dat de bestaande internationale bepalingen aanvult en een doeltreffende en uitgebreide samenwerking tussen de drie buurlanden instelt.

Het akkoord organiseert voor de eerste maal formeel de samenwerking tussen de drie nationale crisiscentra: het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering in België, het Nationaal Coördinatiecentrum in Nederland en het Haut-commissariat à la protection nationale in het Groothertogdom Luxemburg. 

De uitgebreide samenwerking betreft de noodplanning en het beheer van crisissituaties en grote evenementen die grensoverschrijdende gevolgen hebben. Ze wordt voortaan geconcretiseerd door: 

  • de informatie-uitwisseling over de risicoanalyse, met inbegrip van het karteringsaspect, en over de verschillende noodplanningen in de landen
  • de alarmering, informatie-uitwisseling en overleg voor het beheer van crisissituaties, met inbegrip van bijstand
  • de organisatie van gemeenschappelijke oefeningen
  • de samenwerking op het gebied van informatie aan de bevolking bij crisissen

Elk land installeert en onderhoudt een geschikt systeem voor wederzijdse informatie, waardoor het 24u/24 en 7d/7 alarmeringen, kennisgevingen, wederzijdse vragen om bijstand of andere informatie over een crisissituatie met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen kan doorgegeven.

In een noodsituatie kan elk land ook een contactpersoon naar het grondgebied van een ander land sturen om de informatie-uitwisseling te vergemakkelijken.