15 jan 2021 17:24

Benoeming adjunct-administrateur-generaal bij het RSVZ

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van de adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

De managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het RSVZ wordt toegekend aan Laurent Tenteniez voor een periode van zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.