26 apr 2024 17:37

Benoeming assessoren en assessor-ondervoorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende aanduiding van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Worden voor een mandaat van zes jaar benoemd als assessoren van de Franstalige taalrol van de Belgische Mededingingsautoriteit:

  • Chloé Binet
  • Damien Neven

Wordt voor een mandaat van zes jaar benoemd tot assessor-ondervoorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit:

  • Damien Neven

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.