26 mei 2023 16:48

Benoeming bij de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Marie-Colline Leroy een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel een effectief en plaatsvervangend lid te benoemen bij de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. 

Een effectief lid van de raad van bestuur van het Instituut heeft op 21 februari 2023 haar ontslag aangekondigd om persoonlijke redenen. Het ontwerp beoogt een plaatsvervangend lid aan te wijzen als effectief lid voor de raad van bestuur en een nieuw plaatsvervangend lid aan te wijzen.

Paola Travella wordt tot effectief stemgerechtigd lid benoemd en Thomas Jans tot plaatsvervangend lid.

Het ontwerp treedt in werking op 1 juni 2023.