25 nov 2022 18:00

Benoeming Commissaris van het Federaal Planbureau

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Commissaris van het Federaal Planbureau benoemt.

Baudouin Regout wordt benoemd tot Commissaris van het Federaal Planbureau voor een periode van negen jaar.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.