04 dec 2020 19:10

Benoeming directeur economische studies van de Belgische Mededingingsautoriteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van de directeur economische studies van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

Sinds 1 september 2018 is het mandaat van directeur economische studies van de BMA vacant verklaard. Na een selectieprocedure werd mevrouw Griet Jans benoemd tot directeur economische studies van de Belgische Mededingingsautoriteit voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar, vanaf 15 december 2020.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.