09 jun 2023 17:42

Benoeming federaal vertegenwoordiger algemene vergadering en het bureau van Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met de benoeming van een vertegenwoordiger van de Federale staat in de algemene vergadering en het bureau van Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

De Eurometropool werd opgericht in 2008 en is een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking die 14 Franse en Belgische partners verenigt.

Marie-Christine Marghem, federaal volksvertegenwoordiger voor de kieskring Henegouwen, wordt benoemd als vertegenwoordiger van de Federale staat in de algemene vergadering en het bureau van Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Ze vervangt Philippe Bracaval, van wie ze het mandaat zal voltooien.