11 dec 2020 15:34

Benoeming financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met de Federale Culturele Instellingen, Sophie Wilmès, een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.

Op 20 oktober 2020 werd in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaten voor deze functie gepubliceerd. Alleen mevrouw Christine Perpette, die het departement Financiën van het Paleis voor Schone Kunsten sinds 1 juli 2020 versterkt, diende een kandidatuur in binnen de toegemeten termijn. Na onderzoek van haar kandidatuur werd besloten mevrouw Perpette te benoemen tot financieel directeur voor een termijn van zes jaar, vanaf 1 januari 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.