15 jan 2016 14:40

Benoeming leden raad van bestuur Nationale Delcrederedienst

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de ledenbenoeming voor de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst.

De leden van de raad van bestuur, benoemd voor vijf jaar, zijn:

  • voorzitter: Vincent Reuter
  • ondervoorzitter: Michel Delbaere
  • leden: Ludivine Halbrecq, Marlène Beco, Henk Mahieu, Sigurd Vangermeersch, Claire Tillekaerts, Georges Stienlet, Pascale Delcomminette, Jean-Jacques Westhof, Frédéric Loncour en Katrien Van Kriekinge
  • plaatsvervangende leden: Pieter-Jan Van Steenkiste, Xavier De Cuyper, Ivan Van den Bergh, Denis Dubuisson, Thomas Fiers, Annemarie Van de Walle, Francis Mullers, Jean-Jacques Gabriel, Christopher Kashale Ilunga en Frederic Convent