26 feb 2021 18:33

Benoeming leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van sommige leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO).

Het ontwerp zorgt voor de vervanging van de federale leden waarvan de ambtstermijn afloopt. In het totaal worden 14 nieuwe leden benoemd voor een termijn van vijf jaar. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.