30 jun 2023 21:15

Benoeming leden van de ombudsdienst voor de postsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Post Petra De Sutter twee ontwerpen van koninklijk besluit goed dat de benoeming van twee leden van de ombudsdienst voor de postsector met vijf jaar verlengt.

Het betreft de mandaten van Katelijne Exelmans als Nederlandstalig lid en Paul De Maeyer als Franstalig lid van de ombudsdienst voor de postsector.

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.