30 apr 2021 18:36

Benoeming leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Als effectieve stemgerechtigde leden van de raad van bestuur worden benoemd:

 • Caroline Deiteren (voorzitster)
 • Maïté Warland (vice-voorzitster)
 • Geoffrey Roucourt
 • Sandrine Debunne
 • Martin Joachim
 • Noémie Van Erps
 • Vera Claes
 • Vincent Boulanger
 • Meral Özcan
 • Veerle Draulans
 • Isabelle Heyndrickx
 • Wouter Indemans
 • Nastasja Wartel 
 • Corentin de Salle

Als plaatsvervangende stemgerechtigde leden worden benoemd:

 • Mathilde Steenbergen
 • Stéphanie Ngalula
 • Charly Derave
 • Joël Le Deroff
 • Yamina Meziani 
 • Florence Vierendeel
 • Anke Gittenaer
 • Julie Van Garsse
 • Paola Travella
 • Charlotte Steel
 • Emilie Noë
 • Emmanuel Boodts
 • Saba Parsa
 • Samuel Racanelli

Als effectieve leden met raadgevende stem worden benoemd:

 • Els Keytsman
 • Jean Jacqmain
 • Geert De Poorter

Als plaatsvervangende leden met raadgevende stem worden benoemd:

 • Fatima Hanine
 • Annemie Pernot
 • Aurore Massart

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.