26 apr 2024 17:37

Benoeming leden wetenschappelijke comité voor de nationale rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen, opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

De volgende personen worden vanaf 1 januari 2024 voor vier jaar benoemd als lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen:

  • Rutger Kemels, Nationale Bank van België
  • Murielle Pluym, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  • Aneta Spychalska, Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  • Delphine Bassilière, Federaal Planbureau
  • Bart Van den Cruyce, Federaal Planbureau