04 dec 2021 09:20

Benoeming lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen (INR). 

Bernadette Biatour wordt benoemd tot lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, ter vervanging van mevrouw Chantal Kegels, wier mandaat zij zal beëindigen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.