27 dec 2004 12:00

Benoeming nieuwe voorzitter Geneesmiddelencommissie

Op 15 december 2004 verscheen in het Belgisch Staatsblad (K.B. dd. 19 november 2004) de benoeming van Prof. J-P. Degaute als nieuwe voorzitter van de Geneesmiddelencommissie, Kamer voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (GC).

Op 15 december 2004 verscheen in het Belgisch Staatsblad (K.B. dd. 19 november 2004) de benoeming van Prof. J-P. Degaute als nieuwe voorzitter van de Geneesmiddelencommissie, Kamer voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (GC).

Omdat Prof. J. Longueville de voorziene leeftijdsgrens heeft bereikt, heeft hij zijn mandaat als voorzitter in oktober 2004 neergelegd. Binnen het directoraat-generaal Geneesmiddelen (DGG) werd de samenwerking met Prof. J. Longueville enorm geapprecieerd. Het DGG is verheugd dat we in de toekomst nog steeds beroep kunnen doen op zijn expertise. Vanaf januari 2005, zal Professor Degaute het voorzitterschap van de GC op zich nemen. De nieuwe voorzitter krijgt ook een mandaat tot herziening van de missie en de competenties van de geneesmiddelencommissie. Rekening houdend met alle hervormingen in de medisch-farmaceutische wereld en alle recente ontwikkelingen, is het belangrijk de commissie een nieuw elan te geven door een nieuwe definitie van de missie en de bevoegdheden. Deze herziening ligt in lijn met de hervorming van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG - RIZIV). Het verzekeren van een optimale coördinatie tussen de GC en de CTG is onontbeerlijk om de beschikbaarheid van alle gegevens over geneesmiddelen alsook de continuiteit en de harmonisatie van de impact van de administratie op het wetenschappelijke vlak (bevoegdheid van Volksgezondheid) en op het budgettaire vlak (bevoegdheid van Sociale Zaken) te kunnen garanderen. Dit alles dient ook geplaatst te worden in de context van de herziening van de Europese farmaceutische regelgeving. In naam van R. Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van dr. D. Cuypers, voorzitter van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van alle medewerkers van het directoraat-generaal Geneesmiddelen wens ik de nieuwe voorzitter veel succes toe! Johan Van Calster Directeur-generaal van het directoraat-generaal Geneesmiddelen Wie is Professor J-P. Degaute ? Professor J-P. Degaute, Dokter in de Verlos-, Genees- en heelkunde, Specialist in Inwendige Geneeskunde (juli 1974) en geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs in Medische Wetenschappen (1993), is sedert maart 2002 Hoofd van de afdeling Cardiologie van het Erasmus Ziekenhuis (ULB - Anderlecht). Naast zijn belangrijke rol in de academische wereld, zijn activiteiten inzake het beheer van de universiteit, onderwijs en wetenschappelijke verenigingen, heeft Professor Degaute heel wat ervaring in de wereld van de administratie: - Lid van de Hogere Raad van de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen sedert 1987 (FOD Volksgezondheid) - Lid van de groep toxico-farmacokliniek van de Geneesmiddelencommissie van het DGG van 1989 tot 1997 (FOD Volksgezondheid) - Lid van de Doorzichtigheidscommissie van het DGG (FOD Volksgezondheid) sedert 1990 en secretaris van de Commissie van 1990 tot 1995 - Voorzitter van de Doorzichtigheidscommissie van het DGG (FOD Volksgezondheid) van 1998 tot 2001 - Lid van de Technische Raad voor Farmaceutische Specialiteiten van het RIZIV van 1993 tot 1998 - Ondervoorzitter van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van het RIZIV van 2002 tot op heden - Lid van de groep Klinisch Onderzoek van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek van 2002 tot op heden. Contactpersonen voor de pers: J. Van Calster, Directeur-generaal DGG 0475/44.56.36 A. Eeckhout, Communicatie & Informatie 0495/23.71.69