28 mei 2021 19:33

Benoeming plaatsvervangend lid van de Nationale Klimaatcommissie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de Nationale Klimaatcommissie. 

Het betreft de aanduiding van Cindy Dequesne vanaf 28 mei 2021, ter vervanging van Fanny Mertz.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.