11 mrt 2022 16:06

Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal van het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

De managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal wordt toegekend aan Pedro Facon vanaf 9 april 2022 voor een periode van zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.