08 sep 2023 17:24

Benoeming van de adjunct-algemeendirecteur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de adjunct-algemeendirecteur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) benoemt.

Christophe Janssens wordt benoemd in de mandaatfunctie van adjunct-algemeendirecteur van het KCE voor een periode van zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.