15 jul 2022 19:09

Benoeming van de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

De managementfunctie van administrateur-generaal wordt toegekend aan Karen De Sutter vanaf 1 oktober 2022 voor een periode van zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.