08 sep 2023 17:24

Benoeming van de administrateur-generaal van het FAGG

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) benoemt.

Hugues Malonne wordt aangesteld in de managementfunctie van administrateur-generaal van het FAGG voor een periode van zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.