26 mei 2023 16:48

Benoeming van de afdelingsvoorzitters van de Hoge Raad van Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent van Peteghem en van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot benoeming van de voorzitters van de afdelingen “financieringsbehoeften van de overheid” en “fiscaliteit en parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën.

Vanaf 1 september 2023 worden volgende voorzitters benoemd:

  • Pierre Wunsch, voorzitter van de afdeling “financieringsbehoeften van de overheid”
  • Wim Coumans, voorzitter van de afdeling “fiscaliteit en parafiscaliteit”

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.