04 feb 2022 17:54

Benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) voor een mandaat van zes jaar.

Worden benoemd tot assessoren van de Franse taalrol:

  • Laurent De Muyter
  • Alexandre de Streel
  • Martin Favart
  • Christian Huveneers
  • Norman Neyrinck
  • Grégoire Ryelandt
  • Elisabeth van Hecke - de Ghellinck,
  • Alexis Walckiers

Worden benoemd tot assessoren van de Nederlandse taalrol:

  • Jan Blockx
  • Isabelle Buelens
  • Kris Dekeyser
  • Gerben Pauwels
  • Pieter Van Cleynenbreugel
  • Carmen Verdonck  
  • Chris Verleye
  • Frank Wijckmans

De minister van Economie en Werk zal in overleg treden met de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit en zal een actieplan opstellen met als doel het aantal vrouwelijke assessoren bij de volgende benoeming te vergroten, zodat maximaal 2/3de van de assessoren van hetzelfde geslacht zijn.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.