13 okt 2023 16:54

Benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende aanduiding van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Worden voor een mandaat van zes jaar benoemd als assessoren van de Nederlandse taalrol van de Belgische Mededingingsautoriteit:

  • Caroline Cauffman
  • Luc Gyselen

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.