17 jul 2015 19:01

Benoeming van de directeur en de adjunct-directeur van het Centrum voor Cybersecurity België

Op voorstel van eerste minister Charles Michel keurt de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de benoeming van de directeur en de adjunct-directeur van het Centrum voor Cybersecurity België.

De heer M. De Bruycker wordt benoemd tot directeur en mevrouw P. Clouner tot adjunct-directeur.