25 nov 2022 18:00

Benoeming van de directeur-generaal van Bozar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Federale Culturele Instellingen Hadja Lahbib een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) te benoemen. 

Christophe Slagmuylder wordt benoemd tot directeur-generaal van Bozar voor zes jaar, vanaf 1 februari 2023.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.