15 okt 2021 12:10

Benoeming van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van de Federale Culturele Instellingen Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de benoeming van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.

Sophie Lauwers wordt benoemd tot directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten voor een termijn van zes jaar, die ingaat op 1 november 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.