24 nov 2023 16:06

Benoeming van de Franstalige ombudsman voor Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van de ombudsman voor Energie voor de Franstalige taalrol.

Maurice Bohet wordt benoemd als Franstalige ombudsman voor Energie voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.