22 mei 2021 11:03

Benoeming van de gedelegeerd bestuurder en van de raad van bestuur van Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet drie ontwerpen van koninklijk besluit goed tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel.

Benoît Gilson wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Infrabel voor zes jaar.

De volgende leden worden benoemd in de raad van bestuur voor zes jaar:

  • Jan Cornillie (voorzitter)
  • Anne-Sophie Gillain
  • Ruben Lecok
  • Brigitte Pinte
  • Sylviane Portugaels
  • Pierre Provost
  • Bart Vandenberghe
  • Durkadin Yilmaz

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel

Ontwerp van koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel

Ontwerp van koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel