04 apr 2014 12:51

Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gedelegeerd bestuurder van het het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) benoemt.

De heer Herman Diricks, die alle selectieproeven goed heeft doorlopen, wordt vanaf 1 mei 2014 benoemd als gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.